Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

Naliczanie i egzekucja renty planistycznej oraz opłat adiacenckich po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązującej o d 23 sierpnia i 1 września 2017r.

Data: 2017-11-20
Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 350/380 zł

Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrze

Data: 2017-11-20
Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 320/350 zł

Władza rodzicielska, piecza zastępcza – informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej

Data: 2017-11-20
Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 330/360 zł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Data: 2017-11-21
Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 330/360 zł

Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących

Data: 2017-11-21
Miejsce szkolenia: Szczecinn, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia: 350/380 zł

Aktualności

Rekrutacja - zamknięcie roku 2017


Informujemy, że rekrutacja na I termin szkolenia "Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2017 w jednostkach sektora finansów publicznych" zaplanowanego na 30 listopada została zamknięta. Nadal natomiast przyjmujemy zgłoszenia na II termin - 8 grudnia. Zachęcamy do przesyłania swoich zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.


Zmiana terminu szkolenia 3.11


Zmiana terminu szkolenia!
Szkolenie pod nazwą "Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" zostało z przyczyn organizacyjnych przeniesione z 3 listopada na 16 listopada. Program szkolenia i godzina rozpoczęcia nie uległy zmianie. 
Zapraszamy osoby zainteresowane do przysyłania swoich zgłoszeń i udziału w kursie.


Zmiana terminu szkolenia


Nastąpiły zmiany w harmonogramie szkoleń. Pragniemy poinformować, że data szkolenie pn. "Inwentaryzacja i gospodarowanie majątkiem trwałym" uległa zmianie. Z powodów organizacyjnych szkolenie zostało przeniesione z 2 na 3 listopada. Zachęcamy również osoby zainteresowane tematyką spotkania do przesyłania swoich zgłoszeń.

 


Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter